Görme Engelliler

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı

 

        Günümüzde turizm sektörünün ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan kazandığı önem her geçen gün artmaktadır. Turizm sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar  ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir.

               Turizm sektöründe ara eleman ve orta kademe yöneticisine ciddi şekilde ihtiyaç  olduğu belirtilmektedir. Ayrıca konaklama hizmetlerine yönelik reklam ve sigorta hizmetleri, oto kiralama şirketleri, oto park hizmetleri, konaklama destek hizmetleri, satış ve satış sonrası hizmetlere paralel hizmetler de düşünüldüğünde iş kolunun geniş boyutta dolaylı istihdama yol açtığı da bir gerçektir.

Konaklama-Seyahat Hizmetleri alanının yapısal özelliğinden kaynaklanan emek yoğun üretim tarzı nedeniyle, otomasyona geçme olanaklarının son derece sınırlı olması insan faktörünü ön plana çıkarmaktadır. Çağdaş turizmin gereği; istihdam edilen personelin meslekî formasyonunun ve öğrenim düzeylerinin yüksek olması, kaliteli hizmetin sağlanmasını, turist ile turiste hizmet edenler arasındaki ilişkilerin nitelikli olarak gerçekleşmesini doğurmaktadır. Konaklama-Seyahat Hizmetleri alanının, Turizm sektörünün gelişmesine bağlı olarak çalışma alanları oldukça geniştir. Özellikle tatil bölgelerinde nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır. Meslek elemanları; her türlü otel, motel, tatil köyü, sosyal tesis gibi konaklama ve dinlenme tesislerinde, misafir hanelerde, seyahat acentelerinde çalışmaktadırlar.

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

 

􀂾 Ön Büro Elemanlığı (Resepsiyonist)                      

􀂾 Kat Elemanlığı

􀂾 Operasyon elemanlığı

􀂾 Rezervasyon elemanlığı

ÖN BÜRO ELEMANI (RESEPSİYONİST)

Tanımı

Tesis yönetiminin belirlediği prosedüre uygun olarak konukları karşılama, etkili ve verimli bir şekilde oda satışı yapma, konuk istek ve şikâyetleriyle ilgilenme, göreviyle ilgili raporları hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip sorumluluk alan nitelikli kişidir

Görevleri

􀂾 Ön büroda hazırlık yapmak.

􀂾 Konuk ilişkilerini yürütmek.

􀂾 Gece kontrolörlüğü yapmak.

􀂾 İstatistiki raporlar hazırlamak

􀂾 Vardiya işlemleri yürütmek.

􀂾 Konuk giriş işlemlerini yapmak.

􀂾 Konuk çıkış işlemlerini yapmak.

􀂾 Rezervasyon ile ilgili işlemleri yürütmek.

􀂾 Ön büroda danışma ve santral hizmetlerini yürütmek.

 KAT ELEMANI

 Kat hizmetleri departmanında, konaklama tesisi standartlarına uygun kalitede temizlik ve düzeni, kişiye özel hizmetleri, bölümü ile ilgili tüm işlerin yapılmasını sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olan sorumluluk sahibi nitelikli kişidir.

 Görevleri

􀂾 Oda hazırlığı yapmak.

􀂾 Gün içi hizmetleri yürütmek.

􀂾 Çamaşırhane hizmetlerini yürütmek.

􀂾 Kat hizmetlerinde organizasyon yapmak.

􀂾 Periyodik temizlik ve bakım hizmetlerini yürütmek.

 OPERASYON ELEMANI

 Gerektiğinde trans ferman ile tur animatörünün bütün görev ve sorumluluklarını yerine getiren günlük, haftalık tur programları hazırlayan, havaalanında konukları karşılayıp havaalanı işlemlerine yardımcı olan, konukların transferler için alınış ve dağıtım saatlerini belirleme bilgi ve becerisine sahip sorumluluk alan nitelikli kişidir.

 Görevleri

􀂾 Acente operasyonlarını gerçekleştirmek.

􀂾 Konukla iletişim kurmak.

􀂾 İş öncesi hazırlık yapmak.

􀂾 Dosyalama yapmak.

􀂾 Günlük-haftalık tur programları hazırlamak.

􀂾 Konukları karşılayıp havaalanı işlemlerine yardımcı olmak.

􀂾 Transferler için alınış ve dağıtım saatlerini ayarlamak.

􀂾 Transferlerin zamanında gerçekleşmesini sağlamak.

􀂾 Tura çıkacak araç ve rehberi belirlemek.

􀂾 Tur programı hazırlamak.

􀂾 Anadolu kültürünü tanıtmak.

􀂾 Konaklama; İşletmelerinde reklamasyonu engellemek.

􀂾 Bilgisayar paket programlarını kullanmak.

REZERVASYON ELEMANI

Tur operatöründen gelen rezervasyon taleplerine göre ilgili işletmelerle bağlantıya geçerek gerekli rezervasyonları yapan, konukların konaklama işletmelerinde rezervasyon ile ilgili sorunlarını çözme bilgi ve becerisine sahip, en az bir yabancı dili iyi derecede konuşabilen, sorumluluk alan nitelikli kişidir.

Görevleri

􀂾 İlgili işletmelerle bağlantıya geçerek rezervasyonun  
 yapılmasını sağlamak ve konfirmelerini (onay) almak

􀂾 Acente rezervasyon operasyonlarını gerçekleştirmek

􀂾 Rezervasyon talep listelerini tur operatöründen almak

􀂾 Tamamlanan rezervasyonu tur operatörüne bildirmek

􀂾 Konukların rezervasyon ile ilgili sorunlarını çözmek

􀂾 Konuklama işletmelerinde reklâmasyonu engellemek

􀂾 Rezervasyon bilgileri operasyon departmanına bildirmek

􀂾 Bilgisayar paket programlarını kullanmak

􀂾 Gerektiğinde konukla iletişim kurmak

􀂾 İş öncesi hazırlık yapmak

􀂾 Dosyalama yapmak

 

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Bu alandaki mesleklerde çalışmak isteyenler;

􀂾 Sabırlı ve düzenli,

􀂾 Zamanında iş yapmaktan hoşlanan,

􀂾 Saygılı, nazik, güler yüzlü, hoş görülü, soğukkanlı,

􀂾 İş arkadaşları ile uyumlu çalışan,

􀂾 Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar bendece sağlam ve dayanıklı,

􀂾 Türkçeyi iyi konuşan ve yazan kişiler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 Ön Büro Elemanı ve Kat Elemanı Mesleklerinin Çalışma Ortamları

 Ön büro elemanları otel veya motellerin giriş bölümlerinde daima göz önünde görev yaparlar. Ön büro elemanı çoğunlukla ayakta ve insanlarla etkileşim hâlinde çalışır. Müşterilere hizmetin çok değişik alanlarda verilmesi koordineli çalışmayı zorunlu kılar. Müşterilerle, otel personeliyle, seyahat acenteleriyle etkileşimde bulunurlar. Ön büro elemanları hafta sonu, yaz tatillerinde ve mevsimlik çalışabilirler.

Kat hizmetleri görevlisi otel odalarında ve koridorlarda görev yapar. Ortam temiz ve gürültüsüzdür. Kişi çalışırken devamlı hareket hâlinde olup, bazen eğilme, uzanma gibi pozisyonlarda çalışması gerekebilir. Kat görevlisi görevini genellikle yalnız başına yapar. Zaman zaman ön büro elemanları, bakım onarım elemanlarıyla irtibat hâlindedir. Ancak müşterinin isteklerini ve yöneticinin emirlerini alırken onlarla iletişim kurar. Çalıştığı yerin büyüklüğüne göre vardiya usulü çalışabilir.

Operasyon Elemanı ve Rezervasyon Elemanı Mesleklerinin Çalışma Ortamları

Meslek elemanları genellikle büro ortamında çalışırlar. Ancak tur programları ve transferler için seyahate çıkabilirler. Turizm Bakanlığı yetkilileriyle, yerli ve yabancı turistlerle, turist rehberleriyle, seyahat şirketleriyle iletişim hâlinde çalışırlar. Çalıştıkları mesleğe göre büro ortamında, hava alanında ya da tarihî ve turistik yerlerde görev yaparlar.Büroda çalışanlar genellikle oturarak, büro dışında çalışanlar ise sürekli seyahat hâlinde, hareket hâlinde çalışırlar. Otellerle, yerli ve yabancı turistlerle, otel personeli ile iletişim hâlindedirler.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Turizmin gelişmesine bağlı olarak çalışma alanı geniştir. Özellikle tatil bölgelerinde nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır. Ön büro ve kat meslek elemanları; her türlü otel, motel, tatil köyü, sosyal tesis gibi konaklama ve dinlenme tesislerinde, misafirhanelerde çalışmaktadırlar.

Özellikle yaz aylarında iş bulma sorunu fazla yoktur. Ancak bu meslekte iş bulma olanakları bölgesel ve mevsimlik olarak değişim göstermektedir.Operasyon ve rezervasyon meslek elemanları Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı acentelerde veya yerel acentelerde görev yaparlar. Turizm Bakanlığı Turizm Bakanlığı ve bağlı birimleri ile özel turizm şirketlerinde, seyahat acenteleri bürolarında, çalışabilirler.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKẬNLARI

Bu mesleklerin eğitimi; Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde, Anadolu Meslek ve Meslek Liselerinde, Mesleki Eğitim Merkezlerinde Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında diploma programları ile Mesleki Eğitim Merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programlarıyla ve turizm eğitim merkezlerinde (TUREM) verilmektedir.Liseden sonra, yüksek öğrenime geçiş sınavını başaranlar lisan programlarına devam edebilirler yada meslek yüksek okullarının ilgili bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler. Meslek yüksek okulunu bitirenler, dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Meslek liselerinin “ön büro ve kat elemanı dallarından mezun olanlar, istedikleri takdirde, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve seyahat işletmeciliği, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Turizm Animasyonu ön lisans programlarına sınavsız geçiş için

başvurabilirler. Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip ilgili bölümlere yerleştirilebilirler.